MİKRO SULAMA
PSI-M20, PSI-M25
Basınç Düzenleyici Ünite

UYGULAMA
Basınç düzenleyici ünitenin montajı ile bütün mikro sulama uygulamalarında sabit basınç sağlanmış olur.

GENEL ÖZELLİKLER
• Önceden ayarlanmış basınç düzenleyici ünite
• Toprak Üstü veya toprak altı montajı

TEKNİK ÖZELLİKLER
Su Miktarı : 0,45 - 5,0 m³ /h
Giriş Basıncı:
- PSI-M20 : 1,5 - 7 bar
- PSI-M25 : 2,5 - 7 bar
Bağlantı : ¾" (20/27) x ¾" (20/27) İç Dişli

MODELLER
PSI-M20 : 1,4 bar ayarlı çıkış basıncı
PSI-M20 : 1,8 bar ayarlı çıkış basıncı
                        

PERFORMANS